Cbs overgewicht obesitas

De Gezondheidsmonitor doelgroep Volwassenen en Ouderen is voor het eerst uitgevoerd in Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, cbs overgewicht obesitas, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype.

Gemeente Utrecht, zie https: Factsheet Overweight and obesity. CBSGezondheidsênquete. In totaal bestaan er drie klassen in overgewicht. Gemeten gegevens zijn vaak betrouwbaarder dan zelfgerapporteerde gegevens.

Join. cbs overgewicht obesitas exactly

  • Alleen bij mannen neemt overgewicht vanaf 65 niet verder toe.
  • Gewijzigd op 22 juni Overgewicht komt bij volwassen mannen en vrouwen steeds vaker voor naarmate zij ouder worden.
  • Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie.
  • World Health Organization;

Bij obesitas ernstig overgewicht is dat andersom: Van de Nederlanders van 65 tot 75 jaar lijdt 20 procent aan obesitas. Indexatie Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd.

Cbs overgewicht obesitas
Rated 3/5 based on 96 review
gevolgen ernstig overgewicht 10637 | 10638 | 10639 | 10640 | 10641 hoeveel per week afvallen met cambridge 500