Gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003

In bestond bij 13 van de jongens en bij 14 van de meisjes overgewicht, terwijl deze percentages in nog 10 respectievelijk 9 bedroegen. Behalve van de BMI wordt ook gebruikgemaakt van de middelomtrek en de middel-heupratio. Satietyeffects of a physiological dose of cholecystokinin in humans.

gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003

Opinion, gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003

  • Grofweg kan men stellen dat een toename van de energieopname en een afname van fysieke activiteit zullen leiden tot opslag van het surplus aan energie in de vorm van vetweefsel. Elke 2 weken tips en nieuwtjes over gezond, duurzaam en veilig eten.
  • Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland.
  • Het verlies van kwaliteit van leven kan vanwege alle bovengenoemde gevolgen van overgewicht en obesitas aanzienlijk zijn. Angstcommunicatie bij Kinderen:

In de hele westerse wereld, en dus ook in Nederland, heeft overgewicht epidemische vormen aangenomen. Meinders en J. De vraag die in februari aan de commissie werd gesteld, luidde: In de hele westerse wereld, en dus ook in Nederland, heeft overgewicht epidemische vormen aangenomen.

Het probleem is het ontbreken van een interventiestrategie waarvan de effectiviteit voldoende is aangetoond. Effect of dietary energy restriction on glucose production and substrateutilization in type 2 diabetes.

Gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003
Rated 5/5 based on 64 review
beste dieet voor schildklierpatienten 11387 | 11388 | 11389 | 11390 | 11391 overgewicht vrouw in overgang