Morbiditeit overgewicht

Bij patiënten van Aziatische afkomst wordt het vóórkomen van obesitas onderschat bij de huidige WHO-afkapwaarden. Cognitieve gedragstherapie voor gewichtsreductie bij primaire obesitas. De lijngerichte eter wil voldoen aan het Westers slankheidsideaal.

morbiditeit overgewicht

Can morbiditeit overgewicht believe, that

De tabel met grenswaarden bij volwassen staat hieronder. Het effect van de behandeling van obesitas is beperkt. Behandeling van obesitas heeft een gunstig effect op cardiovasculaire risicofactoren, 61 maar er is nog weinig langetermijnonderzoek, specifiek bij kinderen, verricht.

Voor emotionele eters zou daarom psychische behandeling zinvol zijn alvorens over te gaan op een dieet [Van Strien , Van Strien ].

Morbiditeit overgewicht
Rated 3/5 based on 71 review
40 kilo afvallen 11611 | 11612 | 11613 | 11614 | 11615 dagelijkse workout afvallen