Buik huid correctie

In een heel enkel geval is er wel een vergoeding mogelijk, maar dit is afhankelijk van jouw zorgverzekering en zorgpakket. Wij nemen zo snel mogelijk contact op. In dat geval wordt altijd geadviseerd eerst met de behandelend specialisten een preoperatief consult af te spreken en te wachten met een buikwandcorrectie totdat u uit het verhoogde risicogebied bent.

Op het intake consult beslist de arts of u een goede kandidaat bent en stippelt hij een eventueel behandelplan uit in verschillen fasen. Het litteken staat in relatie tot de hoeveelheid verwijderde huid.

Buik huid correctie

Ook hier zal de chirurg beginnen met een licht gebogen snede boven de schaamheuvel. Ben je te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Is de buikwand in zijn geheel verslapt, dus ook de huid en de spieren boven de navel, dan is een totale buikwandcorrectie de beste oplossing.

Dehiscentie is het wijken van de huidranden ter plaatse van het litteken. Deze moet in bepaalde gevallen aangeprikt worden. Deze moet maar om de 4 à 5 dagen vervangen worden.

Buik huid correctie
Rated 3/5 based on 28 review
voedingsschema om vet te verbranden 7628 | 7629 | 7630 | 7631 | 7632 1 kilo afvallen in een week