Cijfers overgewicht en obesitas

Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: Bij klasse 3 wordt gesproken van morbide obesitas. Gezond Slotermeer Maatschappelijke participatie Draagvlak en borging Voorbeelden draagvlak creƫren Financiering en capaciteit Regie en rollen Aansluiten bij doelgroepen Samenwerken Materialen samenwerken Overzicht partners Publiek-privaat Voorbeelden PPS Zorgverzekeraars Voorbeelden samenwerken gemeente en zorgverzekeraars Themadossiers Gezonde Leefomgeving Stappenplan gezondheid en Omgevingswet Omgevingswet Voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen Voorbeelden gezonde leefomgeving Brabantse Health Deal Materialen gezonde leefomgeving Preventie, zorg en welzijn Voorbeelden verbinden preventie, zorg en welzijn Materialen samenwerken wijk Eerstelijnszorg: Obesitas naar opleiding Obesitas naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 25 jaar en ouder.

Something cijfers overgewicht en obesitas

Alleen bij mannen neemt overgewicht vanaf 65 niet verder toe. Standaardisatie De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS.

Deel deze pagina op:

Cijfers overgewicht en obesitas
Rated 5/5 based on 73 review
afvallen dieet en sporten 13176 | 13177 | 13178 | 13179 | 13180 help me afvallen